ZMĚNA TERMÍNU – Veřejné setkání k představení vize podoby našeho areálu, který je součástí dokumentace EIA

Milí sousedé a občané Úval,

Z důvodu zhoršení situace spojené s onemocněním Covid-19 v naší zemi jsme společně se zástupci města a sdružení Arnika nuceni termín přesunout. Doufáme, že nový termín bude možno stanovit již na první polovinu února, pokud se situace ohledně šíření koronaviru zlepší.

Dne 16.12. nás pan starosta informoval o vyhlášení 4. stupně stupnice PES a v souladu s touto informací, kterou ze své pozice starosty obdržel zrušil původní termín 11.1.2021. Jako zástupci Promet Group (nejvyšší mateřská společnost Tawesca Automotive v Úvalech), stejně tak jako zástupci sdružení Arnika, jsme tuto iniciativu kvitovali, jelikož uvítáme, pokud bude setkání možno uskutečnit v takovém rozsahu, aby se mohl každý z Vás, kdo bude mít zájem zúčastnit. To vše samozřejmě za dodržení aktuálně platných nařízení a bezpečnostních pokynů.

Nové informace budou publikovány ve Vám velmi dobře známém měsíčníku Život Úval a samozřejmě i tady u nás na webu.