Veřejné setkání k představení vize podoby našeho areálu, který je součástí dokumentace EIA

Milí sousedé a občané Úval,

je nám milou povinností Vám oznámit, že jsme se se zástupci města Úvaly a sdružením Arnika dohodli na uskutečnění veřejného setkání, kde Vám představíme vizi podoby areálu naší společnosti v Úvalech na ulici Jirenská 1500, ke kterému se vztahuje také tzv. EIA. Dokumentaci EIA ve jsme spustili na základě podnětů vzniklých jak mezi Vámi, našimi sousedy, tak na základě informací od zástupců města Úvaly. Na tomto setkání bude samozřejmě i prostor pro diskuzi a Vaše otázky. Doufáme, že vše bude moci proběhnout v souladu s aktuálními vládním nařízením z důvodu pandemie koronaviru.

Na základě tohoto jednání si Vás dovolujeme pozvat na veřejné setkání ve věci dalšího představení záměru společnosti Tawesco Automotive, se sídlem Jirenská 1500, Úvaly (bývalá ESSA CZECH), a následné diskuzi na toto téma. Toto setkání proběhne před podáním finální dokumentace EIA k záměru investora, který by Vám rád přestavil projekt jako takový a debatoval o jeho přínosech, ale i negativech pro danou oblast a celé město.

Setkání se bude konat 11.1.2021 od 18:00 v prostorách buď místní sokolovny nebo v Pětašedesátce (místo bude upřesněno v lednovém Životě Úval).

Celý program bude moderován starostou města Úvaly, panem Petrem Boreckým a zúčastní se jej zástupci občanského sdružení Arnika a společnosti PROMET GROUP. V případě, že by setkání nebylo možné uskutečnit v souvislosti opatřeními proti šíření nemoci Covid – 19, bude veřejné setkání odloženo.

O všem Vás budeme informovat na webu města Úvaly, jakožto také webu společnosti Tawesco Automotive a webu sdružení Arnika.

Za Promet Group Vás srdečně zve Denisa Materová, člen představenstva