PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ V AREÁLU V ÚVALECH

Vážení sousedé a občané Úval,

doufáme, že se Vám i Vašim rodinám daří dobře, a že se těšíte pevnému zdraví. Touto formou si dovolujeme  zveřejnit koordinační výkres našeho areálu, který zahrnuje aktuálně plánovaná protihluková a pohledová opatření, které bychom rádi zrealizovali. Tyto byly původně součástí celkové vize podoby areálu, kterou nazýváme „Vize 2023“. Protihluková opatření a pohledové úpravy areálu jsme nyní vyčlenili, jak jste se mohli dočíst na našem webu právě v sekci „Vize 2023„.

V rámci přípravy na realizaci prvků této kategorie jsme nechali vypracovat koordinační výkres a oslovili jsme dotčené orgány s žádostí o vyjádření přístavbě logistických tras a expediční haly, ale také valu a zazelenění areálu. Tyto prvky vnímáme jako velmi přínosné a věříme, že zpříjemní naše společné soužití v Úvalech.

Kompenzační úpravy zaměřené na protihluková a pohledová opatření například zahrnují:

  • Protihlukový val – mnohokrát diskutováno, oproti původních návrhů, které jsme zdědili po našich předchůdcích, jsme val prodloužili do tvaru obráceného „J“ po obou koncích valu, aby působnost zasahovala také do oblasti jihovýchodně od výrobní haly.
  • Opláštění logistických tras – jedním z potenciálním zdrojem nechtěného hluku jsou logistické trasy, například návoz a odvoz materiálu, kde probíhá manipulace, jež vytváří hlukovou stopu. Pokud se tyto trasy opláští, razantně se tato hluková stopa utlumí.
  • Opláštění expediční haly – opláštění expedice, která nyní probíhá pouze pod přístřeškem také utlumí hlukovou stopu manipulace vozíků s kovovými koši na kovové výrobky.
  • Zazelenění areálu – ačkoli jde primárně o pohledové vylepšení, více zeleně bezesporu do budoucna vytvoří lepší podmínky.

Pro tyto úpravy avšak potřebujeme veškerá stanoviska, aby mohly začít realizace. Věříme, že tyto investice z naší strany budeme moci realizovat a vylepšit společné soužití v Úvalech. Pro posouzení finálního vlivu hluku a změn působení po realizaci těchto opatření jsme nechali zpracovat hlukovou studii, kterou naleznete rovněž zde.

Přejme mnoho zdraví v těchto dnech,

Denisa Materová, člen představenstva skupiny Promet Group